Rejestracja uczestników na rok 2021/2022 rozpocznie się 2 września 2021. 

 

Zapisy odbywają się przez formularz rejestracyjny firmy Competit:

Warunkiem przyjęcia dziecka na Uniwersytet Dziecięcy jest uiszczenie opłaty. Numer konta, na który należy dokonać wpłatę zostanie przesłany na mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

UWAGA! 

W formularzu w polach: IMIĘ i NAZWISKO, DATA URODZENIA, MIEJSCOWOŚĆ, SZKOŁA, PESEL - wpisujemy dane DZIECKA!

W polach: NUMER KONTAKTOWY i ADRES E-MAIL - wpisujemy dane rodzica lub opiekuna prawnego, niezbędne do kontaktu z koordynatorem UD!

mnisw

umo

Strona powstała ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
w ramach projektu
"Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

Znajdź na stronie