Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Zadania "Uniwersytetu Młodego Odkrywcy":

umo

  • rozbudzenie ciekawości poznawczej;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowaniu dzieci i młodzieży do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznaniu naszej grupy docelowej ze środowiskiem akademickim i uczelnią;
  • integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.

W ramach projektu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy" przeprowadzone zostanie 12 interaktywnych wykładów dla dzieci (po 4 dla każdego rocznika) oraz 6 wykładów dla rodziców (razem 18 wykładów w semestrze letnim), a także warsztaty kreatywne (4 spotkania w semestrze letnim) oraz zwiedzanie laboratorium UTP (dotyczy studentów 3 roku).

Projekt zakłada również stworzenie nowej strony internetowej, dzięki której dzieci i ich rodzice będą mieli stały kontakt z uczelnią, dowiedzą się wszystkiego o projekcie, znajdą propozycje realizowanych wykładów, zasady i terminy realizacji. Kolejnym elementem będzie wydanie publikacji kończącej i podsumowującej projekt - zawierającej opis zajęć edukacyjnych, osiągnięte cele, efekty, a także część poświęconą na publikację zdjęć czy część dedykowaną rodzicom.


mnisw

umo

Strona powstała ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
w ramach projektu
"Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

Znajdź na stronie