Nowy konkurs plastyczny - “Najpięknieszy piernik UTP"

Drodzy Studenci,

Jak co roku - Uniwersytet Dziecięcy UTP organizuje świąteczny konkurs plastyczny. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa - nagrody czekają!

 

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
 UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO UTP
„ NAJPIĘKNIEJSZY PIERNIK UTP”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności abstrakcyjnego myślenia, niezbędnych przy projektowaniu.
 • Promowanie twórczości dziecięcej.
 • Przypomnienie tradycji samodzielnego wykonywania pierników, które były wykorzystywane jako ozdoby choinkowe lub drobne prezenty dla rodziny i przyjaciół.
 • Wyłonienie motywu świątecznego wykorzystywanego do życzeń wysyłanych przez Uniwersytet Dziecięcy UTP, Dział Informacji i Promocji oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Partnerem i sponsorem konkursu jest Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A.

image001

Organizator konkursu:
Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs ma charakter zamknięty i mogą w nim wziąć udział wyłącznie słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego UTP.
 2. Tematem prac w konkursie "NAJPIĘKNIEJSZY PIERNIK UTP" jest świąteczny piernik.
 3. Prace należy wykonać w formie przestrzennej i powinny one prezentować świąteczny piernik/pierniczki w dowolnym kształcie np. wiszące ozdoby, stojąca konstrukcja itp. Do realizacji można wykorzystać dowolne techniki i materiały - na przykład ciasto piernikowe i prawdziwe przyprawy lub wykonać improwizację na temat "piernika" z innych materiałów takich jak: masa solna, ciastolina, glina, papier, karton, drewno itd.
 4. Prace należy przynieść lub przesłać do dnia 14 grudnia 2015 roku do Działu Informacji i Promocji UTP, ul. Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. 115A.
 5. Do pracy należy dołączyć dane autora:
  • imię i nazwisko wykonawcy
  • wiek dziecka,
  • imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego),
  • telefon kontaktowy do rodzica (opiekuna prawnego).
 6. Kryteria oceny stanowią:
  • zgodność z tematem
  • forma przestrzenna pracy,
  • samodzielność wykonania pracy,
  • oryginalny pomysł,
  • staranność wykonania,
  • wrażenie ogólne.
 7. Prace będzie można podziwiać w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego na wystawie 19 grudnia 2015 roku (w trakcie zjazdu UD). Zdjęcia prac biorących udział w konkursie będą umieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego oraz na uczelnianym Facebooku.
 8. Autorzy dziesięciu najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.
 9. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
 10. Decyzja jury jest ostateczna.
 11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej UD UTP www.ud.utp.edu.pl.
 12. Uczestnictwo dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez rodzica (opiekuna prawnego) i jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb konkursu.
 13. Po zakończonej wystawie prace przekazane na konkurs będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć prac w prasie, katalogach, folderach i innych wydawnictwach promujących konkurs, Uniwersytet Dziecięcy UTP oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wystawy, czasu jej trwania, oraz dnia wręczenia nagród.

 

 


mnisw

umo

Strona powstała ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
w ramach projektu
"Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

Znajdź na stronie